E-mail: objednavka@ipartak.cz Napište nám

Tvorba infografik a zajímavé zpracování dat

Chci infografiku Svět je plný dat a různých statistik, málokdo je ale umí zpracovat poutavě a originálně. Pomocí námi vytvořené infografiky můžete prezentovat data o vašem projektu, vaší firmě či cokoliv jiného tak, aby to diváky zaujalo a co nejvíce to sdíleli na sociálních sítích. Infografika je skvělým prostředkem k propagaci vaší obchodní značky, zviditelnění firmy a předání informací čtenářům v jasné a efektivní podobě. Chcete si to vyzkoušet?

Co je to infografika?

Infografika je zpravidla obrázek, na němž jsou znázorněna data a různé statistiky například pomocí grafů, diagramů, spojnic vytvářejících návaznosti a mnoho dalšího. Vše může být přizpůsobeno tematice statistik, případně firemní identitě autora a doplněno o zajímavé grafické prvky.

Kdy lze infografiku využít?

Výsledky anket, studií a průzkumů

Odpovídali vám vaši zákazníci na nějakou anketu? Nechte jim výsledky zpracovat tak, aby byli překvapeni a nadšeni.

Zpracování dat a statistik

Slaví váš webový portál narozeniny? Pojďme společně shrnout vše důležité do jednoho obrázku, jímž se můžete pochlubit i na sociálních sítích.

Kreativní výroční zprávy

Jaký byl váš rok? Představili jste své výsledky vašim zákazníkům? Co kdybyste je prezentovali nějak zajímavě a poutavě? Zkuste nám je poslat.

Speciální nabídka služeb

Připravujete slevu, mimořádnou akci či cokoliv jiného? Informujte o tom zákazníky originálně a nepřehlédnutelně! Zkusme to i doplnit poutavými daty...

Co je při tvorbě infografik důležité?

Sjednocení grafického návrhu

Infografika může být zpracována mnoha způsoby, jedním z nich je i její sjednocení s grafickým návrhem webu vaší firmy či celou firemní identitou.

Přehledné zobrazení informací

Veškerá data musí být zpracována tak, aby se v nich čtenáři vyznali a rychle je pochopili. Infografika tak musí být kreativní, přehledná a poutavá.

Kreativní a důvtipná koncepce

Není to učebnice matematiky, nestačí jen grafy, nudné koláče a čáry. Je nutné být tvůrčí, umět si hrát a udělat grafiku tak, aby čtenáře zaujala.

Vhodné použití textů

Infografika je i o textech. Prostoru je většinou málo, a tak je nutné napsat krátké, výstižné a poutavé texty, jimiž bude grafika doplněna.

Moderní zpracování

Naši grafici umí vytvořit infografiky, které jsou moderní a nepřehlédnutelné. V průběhu tvorby je samozřejmě můžete připomínkovat.

Vhodná propagace

Infografiku doporučujeme publikovat ve správnou dobu a na správném místě. I tomu ji můžeme v průběhu tvorby přizpůsobit a pracovat při tom s vaším plánem.

Ukázky naší práce

screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen
screen

Co vás při tvorbě infografiky zajímá nejvíce?

 1. Jak vám mám zaslat data do infografiky? Více

  Infografiku lze zpracovat z mnoha zdrojů dat. Každá firma uchovává data jiným způsobem, takže i naši grafici jsou zvyklí pracovat s mnoha typy souborů a zdrojových informací. Nejčastěji jsou informace dodávány v tabulkách ve formě čísel či procent. Nezapomínejte, že náš grafik nezná vaši společnost a je tedy dobré doplnit u každého údaje vysvětlující komentář. Často se stává, že u dat nejsou uvedeny jednotky nebo měna. Opět je tedy důležité věnovat pozornost detailům.

  Data nám můžete zaslat v podstatě v libovolném formátu. Náš grafik je posoudí a případně sepíše otázky nebo vás požádáme o důkladnější rozpracování. Na předání dat se domluvíte při komunikaci s naší klientskou podporou.

 2. Co když chci mít infografiku graficky sjednocenou s corporate identity? Více

  Na tento fakt nás nezapomeňte upozornit před zahájením prací na infografice. Pokud má vaše společnost zpracován komplexní grafický manuál, tak ho budeme potřebovat zaslat. Totéž platí u loga společnosti. Je nutné ho zaslat v křivkách, aby bylo vloženo v maximální možné kvalitě. Infografika může být sjednocena v podstatě s jakýmkoliv dalším grafickým prvkem, který je spojen s vaší společností nebo podnikáním. Hlavní je nezapomenout nás informovat.

 3. Kolik infografika stojí a co ovlivňuje její cenu? Více

  Naše společnost vytváří infografiky za několik set korun až za cenu v řádu několika tisíců. Cenu infografiky určujeme vždy individuálně na základě posouzení zaslaných dat, jejich množství a komplikovanosti. Je rozdíl, pokud grafik zpracovává infografiku s 10 údaji a prostým textem nebo několika sty údaji, které musí předtím důkladně prostudovat. Práce na infografice mohou často zabrat i několik dní a této časové náročnosti odpovídá i výsledná cena.

  Nemusíte se obávat, že byste neznali přesnou cenu. Bude vám samozřejmě sdělena před zahájením prací.

 4. Vytvoříte mi více návrhů? Více

  Náš grafik vytváří v ceně jeden grafický návrh infografiky. Samozřejmě není problém provádět drobné úpravy, ale základ návrhu zůstává. Je tedy důležité co nejpodrobněji stanovit své požadavky a představy před zahájením prací. Pokud budete chtít zpracovat více návrhů, rádi stanovíme individuálně cenu.

 5. Mám vám zaslat “wireframe”? Více

  Zaslání wireframe není nutné, ale realizovali jsme již infografiky, kde měl klient natolik specifickou představu, že nám ji jako wireframe zaslal. Pokud máte wireframe, tak se podle něj bude náš grafik řídit, bude-li to alespoň trochu možné. Všechny změny mimo návrh bychom samozřejmě konzultovali. Naši grafici u infografik wireframe zpravidla nevytváří, ale je možné se individuálně na této službě domluvit.

Chci infografiku