E-mail: objednavka@ipartak.cz Napište nám

Překlad italského jazyka

Chci překlad Kvalitní překlad italského jazyka vyžaduje preciznost a roky zkušeností. Jen velmi obtížně budeme hledat jazyk, který disponuje více dialekty a nářečími. Některé oblasti Itálie jsou natolik unikátní, že již nemůžeme hovořit o jedné italštině, ale několika jejích naprosto odlišných variantách. Naši překladatelé vám zajistí profesionální překlad i odborných dokumentů. V týmu máme soudní překladatele a rodilé mluvčí, kteří jsou garanty kvality.

Co vám můžeme nabídnout?

CZ flag IT flag

Překlad z češtiny

od 249 Kč
IT flag CZ flag

Překlad do češtiny

od 249 Kč

Odborný překlad

od 329 Kč

Soudní překlad

od 449 Kč

Korektura textu

od 99 Kč

Psaní článků

na dotaz

Na co se naši překladatelé specializují?

 • ekonomická témata
 • automobilový průmysl
 • právo
 • Blízký východ
 • soudnictví
 • smlouvy
 • manuály
 • kultura
 • IT
 • lingvistika
 • cestování
 • technická témata
 • marketing
 • přírodní vědy
 • logistika
 • humanitní témata
 • historie
 • mezinárodní vztahy
 • stavebnictví
 • účetnictví
 • a mnoho dalších oblastí...

Ukázky naší práce

Kdo jsme a co děláme?

Představujeme vám společnost iParťák s.r.o. Od roku 2012 se věnujeme komplexnímu zajištění v oblasti internetového marketingu. Napíšeme pro vás kvalitní texty či články pro magazín. Provedeme u nich korekturu a rádi je přeložíme do mnoha světových jazyků. Náš tým programátorů a grafiků dokáže vytvořit malé webové prezentace i náročné a komplexní projekty. Staneme se vaším partnerem nejen v internetovém businessu.

Chi siamo e che cosa facciamo?

Vi rappresentiamo la società iParťák s.r.o. Dall´anno 2012 ci dedichiamo ad una complessiva attività nell´ambito di internet web marketing. Scriviamo per voi testi e articoli di qualità per le riviste. Eseguiamo la loro correzione e ci farà piacere di farne la traduzione in molte lingue straniere. Il nostro team composto di programmatori e di grafici riesce a creare sia piccole presentazioni di web che progetti impegnativi e complessi. Diventiamo il vostro partner non solo nel business di internet.

Přeložit

Největší Ital?

Pokud by se tento muž narodil o několik set let později, možná by lidstvo již cestovalo za hranice sluneční soustavy a létalo rychlostí vyšší než rychlost světla. Mistr Leonardo da Vinci (narozen 1452, zemřel 1519) byl zřejmě nejuniverzálnějším člověkem a nejbystřejší myslí lidských dějin. Vynikal ve všem, na co sáhl. Jako mladý prý dokázal ohýbat železné pruty, ale rozuměl si i s jemnou malbou. Dokázal napsat spisy o lidském těle a v ten samý den navrhnout bojový stroj, který měl zabíjet po tisících. Není tedy překvapením, že jeho osoba je dodnes opředena záhadami.

Il piú grande italiano?

Se quest´uomo fosse nato di qualche centinaio di anni piú tardi, forse la gente già viaggerebbe al di là del sistema solare e volerebbe ad una velocità superiore a quella di luce. Maestro Leonardo da Vinci (nato 1452 – morto 1519) fu probabilmente l´uomo piú universale e con la mente piú brillante della storia umana. Eccelleva in tutto ció che toccò. Da giovane forse fu capace di piegare le barre di ferro, ma comprese pure dipinti fini. Riuscì a scrivere documenti sul corpo umano e nello stesso giorno a progettare una machina da guerra che doveva uccidere migliaia di persone. Non è quindi sorprendente che la sua persona sia ancora oggi avvolta di tanti misteri.

Přeložit

Co Italové vynalezli?

V dlouhé historii italského národa se nachází tisíce vynálezů ponorkou počínaje a motocyklem konče. Ale pouze jeden vynález zasáhl duše a břicha miliard lidí. Mluvíme samozřejmě o pověstné placce s rajčaty, salámem a sýrem. Pizza ovládla gastronomii celého světa hlavně díky USA, kde se stala téměř národním jídlem. Kde nedokázali Italové ovládnout svět silou, posloužili chuťové buňky a tisíce italských restaurací.

Che cosa gli italiano hanno inventato?

Nella lunga storia del popolo italiano si trovano migliaia di invenzioni, dal sottomarino fino alla motocicletta. Però solo un´invenzione ha colpito l´anima e lo stomaco di miliardi di persone. Stiamo parlando ovviamente dell´impasto rotondo con pomodori, salumi e formaggi. La pizza ha dominato la gastronomia di tutto il mondo soprattutto grazie agli Stati Uniti, in cui è diventata quasi un piatto nazionale. Dove gli italiani non sono riusciti a dominare il mondo con la forza, gli sono serviti il palato e migliaia di ristoranti italiani.

Přeložit
Chci překlad