E-mail: objednavka@ipartak.cz Napište nám

Překlad německého jazyka

Chci překlad Spolková republika Německo je nejvýznamnějším hospodářským partnerem České republiky a nejsilnější ekonomikou Evropské unie. Naši překladatelé jsou specialisty na německý jazyk, který je často v businessu naprosto nezbytný. Překládáme webové stránky, návody, články či odborné technické texty. Využijte naše soudní překladatele s dostatkem zkušeností a odborné praxe.

Co vám můžeme nabídnout?

CZ flag DE flag

Překlad z češtiny

od 169 Kč
DE flag CZ flag

Překlad do češtiny

od 169 Kč

Odborný překlad

od 249 Kč

Soudní překlad

od 449 Kč

Korektura textu

od 99 Kč

Psaní článků

od 249 Kč

Na co se naši překladatelé specializují?

 • ekonomická témata
 • automobilový průmysl
 • právo
 • Blízký východ
 • soudnictví
 • smlouvy
 • manuály
 • kultura
 • IT
 • lingvistika
 • cestování
 • technická témata
 • marketing
 • přírodní vědy
 • logistika
 • humanitní témata
 • historie
 • mezinárodní vztahy
 • stavebnictví
 • účetnictví
 • a mnoho dalších oblastí...

Ukázky naší práce

Kdo jsme a co děláme?

Představujeme vám společnost iParťák s.r.o. Od roku 2012 se věnujeme komplexnímu zajištění v oblasti internetového marketingu. Napíšeme pro vás kvalitní texty či články pro magazín. Provedeme u nich korekturu a rádi je přeložíme do mnoha světových jazyků. Náš tým programátorů a grafiků dokáže vytvořit malé webové prezentace i náročné a komplexní projekty. Staneme se vaším partnerem nejen v internetovém businessu.

Was sind wir und was machen wir?

Wir stellen Ihnen die Gesellschaft iParťák s.r.o. vor. Seit 2012 widmen wir uns den komplexen Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings. Wir schreiben für Sie Texte oder Zeitungsartikel von bester Qualität. Wir führen gerne die Korrektur der Texte durch und übersetzen sie in viele Weltsprachen. Unser Team von Programmierern und Graphikern kann kleine Web-Präsentationen sowie anspruchsvolle und komplexe Projekte ausarbeiten. Wir sind für Sie Partner nicht nur im Internet-Business.

Přeložit

Největší Němec?

Konrad Hermann Joseph Adenauer byl bezesporu jednou z největších postav Německa ve 20. století. V celostátní anketě byl dokonce zvolen největším Němcem. Tento politik a státník světového významu byl prvním poválečným kancléřem Německa a pod jeho vedením se Německo opět stalo součástí svobodné Evropy. Více než šestnáct let byl předsedou Křesťanskodemokratické unie. Zemřel v roce 1966 ve věku 90 let.

Der größte Deutsche?

Konrad Hermann Joseph Adenauer war zweifellos eine der größten Personen Deutschlands im 20. Jahrhundert. In der bundesweiten Befragung wurde er sogar zum größten Deutschen gewählt. Dieser Politiker und Staatsmann von Weltbedeutung war der erste Nachkriegskanzler Deutschlands und unter seiner Führung ist Deutschland wieder Bestandteil freien Europas geworden. Mehr als sechzehn Jahre war er Vorsitzender der Christlich-demokratischen Union. Er starb im Jahre 1966 im Alter von 90 Jahren.

Přeložit

Co Američané vynalezli?

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, to je jméno jednoho z nejvýznamnějších mužů německé historie. Přišel s vynálezem, který naprosto změnil pojetí a šíření informací mezi masy. Jedná se samozřejmě o knihtisk. Díky vynálezu mechanického knihtisku za pomoci pohyblivých liter se kniha dostala do rukou běžných lidí. Mohučský vynálezce, který zemřel v roce 1468, změnil svět informací jako nikdo před ním a až do příchodu internetu nezaznamenal svět takto zásadní zlom.

What was invented by the Americans?

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg; diesen Namen trug einer der bedeutendsten Männer der deutschen Geschichte. Er kam mit der Erfindung, die die Auffassung und Verbreitung von Informationen innerhalb der Massen verändert hat. Es handelt sich selbstverständlich um den Buchdruck. Dank der Erfindung des mechanischen Buchdrucks mittels der beweglichen Buchstaben kam das Buch in die Hände der normalen Leute. Der Mainzer Erfinder, der im Jahre 1468 starb, veränderte absolut die Welt der Informationen wie niemand zuvor und bis zur Erscheinung des Internets kann der Buchdruck als eindeutig bahnbrechend bezeichnet werden.

Přeložit
Chci překlad