E-mail: objednavka@ipartak.cz Napište nám

Překlad portugalského jazyka

Chci překlad Portugalština a obecně portugalský trh byl po dlouhou dobu ve stínu větších evropských států. Nesmíme ovšem zapomínat, že tímto jazykem mluví na celém světě více než 185 milionů lidí. V našem týmu máme zkušené překladatele, kteří zpracují překlady do portugalštiny na nejvyšší úrovni. Zaměřujeme se i na odborné a tedy velmi náročné překlady. Důvěřujte profesionálům a oslovte náš tým překladatelů.

Co vám můžeme nabídnout?

CZ flag PO flag

Překlad z češtiny

od 249 Kč
PO flag CZ flag

Překlad do češtiny

od 249 Kč

Odborný překlad

od 329 Kč

Soudní překlad

na dotaz

Korektura textu

od 99 Kč

Psaní článků

na dotaz

Na co se naši překladatelé specializují?

 • ekonomická témata
 • automobilový průmysl
 • právo
 • Blízký východ
 • soudnictví
 • smlouvy
 • manuály
 • kultura
 • IT
 • lingvistika
 • cestování
 • technická témata
 • marketing
 • přírodní vědy
 • logistika
 • humanitní témata
 • historie
 • mezinárodní vztahy
 • stavebnictví
 • účetnictví
 • a mnoho dalších oblastí...

Ukázky naší práce

Kdo jsme a co děláme?

Představujeme vám společnost iParťák s.r.o. Od roku 2012 se věnujeme komplexnímu zajištění v oblasti internetového marketingu. Napíšeme pro vás kvalitní texty či články pro magazín. Provedeme u nich korekturu a rádi je přeložíme do mnoha světových jazyků. Náš tým programátorů a grafiků dokáže vytvořit malé webové prezentace i náročné a komplexní projekty. Staneme se vaším partnerem nejen v internetovém businessu.

Quem somos e que fazemos?

Apresentamos-lhe a companhia iParťák s.r.o. Desde o ano 2012 nos ocupamos da organização complexa na esfera de marketing de internet. Redigimos textos ou artigos de qualidade para o seu magazine. Fazemos a correção e com muito gosto asseguramos a tradução a muitas línguas mundiais. A nossa equipa de programadores a gráficos sabe criar pequenas apresentações de web igual que projetos exigentes e complexos. Seremos o seu sócio não somente no negócio na Internet.

Přeložit

Největší Portugalec?

V anketě o největšího Portugalce uspěla osobnost značně kontroverzní. Stal se jím António de Oliveira Salazar, který byl v letech 1932 až 1968 ministerským předsedou Portugalska a krátce se stal i prezidentem. Oliveira Salazar je znám jako otec konzervativně autoritativního státního zřízení, které bylo nazýváno Nový stát. Nový stát nesl prvky diktatury s výrazným vlivem tajné policie. I přes problematické aspekty Salazarova státu byl v roce 2005 zvolen se ziskem 41 % hlasů největším Portugalcem, který kdy žil. Zemřel v roce 1970 ve věku 81 let.

O maior português?

No inquérito do maior português de sempre ganhou uma pessoalidade bastante contraditória. Foi António de Oliveira Salazar, presidente do Conselho de Ministros de Portugal nos anos 1932 e 1968 e depois até presidente do país. Oliveira Salazar é conhecido como padre do estado conservador e autoritário, chamado Novo Estado. O Novo Estado caracterizava-se por elementos de ditadura com uma forte influência da polícia secreta. Apesar dos aspectos problemáticos do Estado de Salazar, no ano 2005 ele foi eleito o maior português de todas as épocas ganhando 41 % de votos. Morreu no ano 1970 na idade de 81 anos.

Přeložit

Co Portugalci vynalezli?

Portugalci dali světu mnoho objevů, skvělých umělců a úžasných architektonických památek. Nicméně pouze portské víno ovlivnilo celý svět. Vyrábí se z hroznů, které jsou pěstovány a následně zpracovány v údolí řeky Douro. Mošt je kvašen v uzavřených nádržích. Po vykvašení přibližně poloviny cukru je produkt přelit do sudů, kde je smíchán s připravenou vinnou pálenkou. Portské víno následně v těchto sudech dozrává. Existují ho desítky druhů a portské víno se stalo jedním z nejvýznamnějších vývozních artiklů Portugalska.

Que inventaram os portugueses?

Os portugueses deram muitos inventos, artistas magníficos e maravilhosos monumentos arquitetónicos ao mundo. Ainda assim, somente o vinho do Porto tem tido influência no mundo inteiro. É produzido de uvas cultivadas e processadas no vale do rio Douro. O mosto é fermentado em depósitos fechados. Consequentemente se fermenta aproximadamente a metade do açúcar e o produto passa para barricas onde é misturado com aguardente vínica. Depois, o vinho do Porto envelhece nas barricas. Existem dezenas de tipos e o vinho do Porto é um dos artigos de exportação mais importantes de Portugal.

Přeložit
Chci překlad