E-mail: objednavka@ipartak.cz Napište nám

Překlad ruského jazyka

Chci překlad Po roce 1989 byla ruština v útlumu, ale o to razantněji se vrací v novém tisíciletí. Narůstající síla ruské ekonomiky a prohlubující se obchodní vazby z ruštiny dělají jeden z nejvýznamnějších a nejpoptávanějších jazyků. Ruských překladatelů naleznete obrovské množství, ale lze velmi špatně kontrolovat kvalitu jejich výstupu. V našem týmu máme prověřené profesionální překladatele a soudní překladatele, kteří se specializují i na velmi náročné texty.

Co vám můžeme nabídnout?

CZ flag RU flag

Překlad z češtiny

od 169 Kč
RU flag CZ flag

Překlad do češtiny

od 169 Kč

Odborný překlad

od 279 Kč

Soudní překlad

od 449 Kč

Korektura textu

od 99 Kč

Psaní článků

na dotaz

Na co se naši překladatelé specializují?

 • ekonomická témata
 • automobilový průmysl
 • právo
 • Blízký východ
 • soudnictví
 • smlouvy
 • manuály
 • kultura
 • IT
 • lingvistika
 • cestování
 • technická témata
 • marketing
 • přírodní vědy
 • logistika
 • humanitní témata
 • historie
 • mezinárodní vztahy
 • stavebnictví
 • účetnictví
 • a mnoho dalších oblastí...

Ukázky naší práce

Kdo jsme a co děláme?

Představujeme vám společnost iParťák s.r.o. Od roku 2012 se věnujeme komplexnímu zajištění v oblasti internetového marketingu. Napíšeme pro vás kvalitní texty či články pro magazín. Provedeme u nich korekturu a rádi je přeložíme do mnoha světových jazyků. Náš tým programátorů a grafiků dokáže vytvořit malé webové prezentace i náročné a komplexní projekty. Staneme se vaším partnerem nejen v internetovém businessu.

Кто мы и что мы делаем?

Представляем Вам общество иПартяк (iParťák s.r.o.). С 2012 года мы занимаемся комплексными услугами в области интернет-маркетинга. Мы создаём для Вас качественные тексты или статьи для журналов. Тексты мы прокорректируем и переведём их на многие мировые языки. Наша группа программистов и дизайнеров может создать небольшие сайты, но также сложные и комплексные проекты. Мы станем Вашим партнером не только в интернет-бизнесе.

Přeložit

Největší Rus?

Historie ruského národa je plná rozporuplných osobností a stejně rozporuplně dopadlo hlasování o největší osobnost ruské historie. Na prvních třech místech byste marně hledali velikány ruské literatury či baletu. Pevně je obsadili tři význační politici. Na prvním místě se po půlročním hlasování umístil kníže Alexandr Něvský, který je považován za jednoho z největších aristokratů ruské historie. Jeho postava je opředena řadou legend. Na druhém místě se usadil Pjotr Stolypin, tedy pro nás spíše méně známý předrevoluční politik. Celá anketa vyvolala bouřlivé reakce hlavně díky osobě na třetím místě. Zde se umístil Josif Stalin, který v anketě dlouhou dobu vedl. To zvrátilo až anulování výsledků z důvodu objevení údajných podvodů v hlasování.

Кто мы и что мы делаем?

История русского народа полна противоречивых личностей и голосование о величайших деятелях российской истории произошло тоже противоречиво. Первые три места на удивление не заняли выдающиеся личности русской литературы или балета. Уверенно их заняли три известных политика. После голосования, которое продолжалось полгода, первое место занял князь Александр Невский, который считается одним из величайших аристократов в русской истории. Его личность окутана множеством легенд. Второе место занял Пётр Столыпин, у нас довольно менее известный дореволюционный политик. Эта анкета вызвала бурную реакцию в основном из-за лица на третьем месте, которое занял Иосиф Сталин, ведущий анкету в течение длительного времени. Наконец результаты были аннулированны в связи с открытием предполагаемого мошенничества в процессе голосования.

Přeložit

Co Rusové vynalezli?

Málokterý lidský vynález zasáhl do života miliard lidí a ještě méně jich miliony životů vzalo. V roce 1947 byl vyroben první prototyp útočné pušky AK-47 známé jako Kalašnikov. Byť jde o vynález značně kontroverzní, nelze mu upřít řadu prvenství. AK-47 je bezesporu nejuniverzálnější zbraní tohoto typu. Je v podstatě nerozbitná, lze ji využít v jakémkoliv prostředí a v aktivní službě je již více než 60 let. Je fascinující, že se tato zbraň stala součástí kulturního života a dostala se kupříkladu na díla Andyho Warhola.

Что русские изобрели?

Немного человеческих изобретений оказало такое влияние на жизнь миллиардов людей и лишило жизни миллионы людей. В 1947 году был сделан первый прототип штурмовой винтовки AK-47, известный как Калашников. Хотя это изобретение спорное, неоспоримо, что оно обладает многими первенствами. АК-47 является несомненно наиболее универсальным оружием этого типа. Оно в основном несокрушимо, его можно использовать в любой среде и оно в активной службе в течение более чем 60 лет. Очень интересно, что это оружие стало частью культурной жизни и оно появилось даже в произведениях Энди Уорхола.

Přeložit
Chci překlad